Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Wat zijn psychosociale klachten bij MS
Dit is een algemene afbeelding voor: Wat zijn psychosociale klachten bij MS

Wat zijn psychosociale klachten bij MS

Wat zijn de gevolgen voor je dagelijks leven?

Leven met beperkingen

Door MS kun je misschien sommige dingen niet, of niet meer zoals je gewend bent. Wat eerst gewoon was, is dat nu niet meer. MS is een grillige ziekte. Hoe je je voelt, kan van dag tot dag verschillen. Hierdoor kun je je onzeker voelen. Het is moeilijker plannen maken als je van tevoren niet weet hoe het over een dag, week of jaar met jouw MS gaat. 

ms telefoonMS is ook een progressieve ziekte. Dat betekent dat er kans is dat je in de loop van de tijd achteruit gaat. Maar hoe snel dat gaat en op welke manier, is voor iedereen anders. Je moet je toekomstplannen misschien aanpassen of zelfs schrappen. Daar kun je verdrietig, boos of angstig over zijn.

Door je beperkingen kun je het gevoel krijgen dat je je leven niet voluit kunt leven. Je zoekt een nieuwe balans in het dagelijks leven en misschien krijg je daarbij het gevoel dat je dingen mist of verliest. Sommige mensen met MS trekken zich hierdoor vaker terug uit het maatschappelijk leven.

Wanneer je je te angstig of depressief voelt om dingen te ondernemen, kan dit een probleem worden. We spreken dan van een sociaal isolement. Je kunt op deze website lezen hoe je jezelf kunt helpen of hulp kunt zoeken.

Hier gaan we het hebben over de gevolgen voor de mensen om je heen, je relatie, seksualiteit en intimiteit, kinderen, en werk/hobby's en geldzaken.

Invloed van MS op de mensen om je heen

MS kan ook invloed hebben op jouw omgeving, zoals familie, vrienden en collega’s. Mensen gaan soms anders met je om vanwege je ziekte.

girlfriends 2213259 1280Sommige symptomen van MS zijn onzichtbaar. Je omgeving kan niet altijd zien dat je pijn hebt, vermoeid bent, blaasproblemen hebt of bijvoorbeeld wazig of slecht ziet. Je kunt hierdoor te maken krijgen met onbegrip. Mensen houden dan misschien te weinig rekening met jouw beperkingen. Mensen kunnen ook overbezorgd zijn. Hierdoor kun jij je juist slechter gaan voelen.

Van bepaalde klachten heb je op sommige dagen meer last dan op andere. Hierdoor kun je bijvoorbeeld de ene keer wél bij een feestje zijn, en lukt dat een andere keer niet. Voor mensen in jouw omgeving is dit misschien moeilijk te begrijpen. Soms eindigen relaties vanwege de MS. Dat kan zorgen voor teleurstelling, pijn, boosheid en verdriet.

Gelukkig kunnen er ook nieuwe vriendschappen ontstaan. Bijvoorbeeld met mensen die hetzelfde meemaken. Je kunt op verschillende manieren andere mensen met MS ontmoeten. Er zijn veel MS-groepen op social media en je kunt contact leggen op MS-fora. Ook zijn er regionaal en landelijk bijeenkomsten en activiteiten voor mensen met MS. Je vindt ze bijvoorbeeld op de website van MS Vereniging Nederland en MS Web.

De mensen om je heen kunnen ook negatieve gevoelens hebben door jouw MS. Het sociale leven van je partner en/of gezinsleden verandert misschien of ze moeten toekomstplannen bijstellen. Ze kunnen zich zorgen maken over jouw geluk en gezondheid.

MS en liefdesrelaties

Als je een partner hebt, kan jullie relatie veranderen door MS. Bijvoorbeeld als je minder huishoudelijke taken kunt doen. Er komen dan meer taken bij je partner terecht. Misschien kunnen jullie ook minder vaak leuke dingen doen samen omdat je snel moe bent of vanwege een lichamelijke beperking. De veranderingen vragen om een nieuwe balans in jullie relatie. Dat heeft tijd nodig.

relationship 2178963 1280Als je een kinderwens hebt, kan het zijn dat je daar door de MS opnieuw over gaat nadenken. Misschien ben je bang dat de zorg voor een kind te zwaar voor je is. Of maak je je zorgen over je toekomst met MS en een kind. Dit soort keuzes kunnen stress veroorzaken. Misschien voelen jij en jouw partner je er boos of verdrietig over.

Partners van mensen met MS kunnen ook psychosociale klachten krijgen. Het is belangrijk hier aandacht voor te hebben. Er zijn lotgenotengroepen waar partners van mensen met MS hun ervaringen kunnen delen. Je vindt ze bijvoorbeeld op MS Web. Wanneer psychosociale klachten een probleem worden, is het belangrijk om hulp te zoeken. Via de huisarts kunnen naasten worden doorverwezen naar professionele hulpverleners.

Als je vrijgezel bent en MS hebt, kan jouw ziekte een probleem zijn bij het vinden van een partner. Zichtbare beperkingen kunnen een drempel zijn bij een eerste ontmoeting. Als je geen zichtbare beperkingen hebt, vraag je je misschien af wat het beste moment is om over MS te beginnen. Je kunt je onzeker voelen over daten of over het aangaan van relaties. Singles met MS kunnen zich daardoor eenzaam voelen.

De invloed van MS op seksualiteit en intimiteit

MS-klachten kunnen tot gevolg hebben dat je anders omgaat met seksualiteit en intimiteit. Vermoeidheid, incontinentie, gevoelsstoornissen, spasmen en pijn kunnen je seksleven veranderen. Daarnaast kunnen medicijnen (bijvoorbeeld tegen spasmen) bijwerkingen hebben op seksueel gebied. Op de website van Rutgers kun je meer lezen over seksualiteit en MS.

Misschien vind je het lastig om met je arts over seksualiteit te praten. Maar intimiteit kan belangrijk zijn voor jouw kwaliteit van leven. Als je problemen ervaart op dit vlak, kan jouw MS-verpleegkundige of neuroloog je doorverwijzen naar een seksuoloog of uroloog.

Kinderen en MS

Perfect family. Portrait of cute 12 year old girl with long dark hair sitting on bed and hugging her beautiful young mother, smiling and looking at camera, spending weekend morning at home togetherKinderen die een vader of moeder met MS hebben, kunnen zich zorgen maken over hun zieke ouder. Soms betekent het dat kinderen extra helpen in huis. Of ze kunnen geen vriendjes mee naar huis nemen wanneer papa of mama een slechte dag heeft.

Als ouder met MS kun je je ook zorgen maken over je kinderen. Je wilt ze niet tot last zijn. Kinderen kunnen steun en informatie vinden op de website MSkidsweb. Voor ouders met MS kan de website en het boek Moeder vol stoplichten hulp bieden. Ook is er informatie en ondersteuning voor jonge mantelzorgers.

Werk/hobby’s, geldzaken

Misschien zijn er vanwege je MS aanpassingen nodig op het werk. Of kun je minder of helemaal niet meer werken. Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het gevolg kan zijn dat je inkomen achteruit gaat. Geldzorgen kunnen een grote bron van stress zijn.

Veel mensen met MS willen ondanks hun beperkingen aan het werk te blijven. Zij vinden de dagelijkse structuur, het sociale aspect en het gevoel van zingeving prettig. Er is veel informatie over werken met MS. Bijvoorbeeld op het MS werkloket, of op de website van het Nationaal MS Fonds. Via MS Vereniging Nederland kun je een afspraak maken met een MS-coach.

Wellicht kunt je door jouw MS-klachten bepaalde hobby’s of een sport niet meer uitoefenen of kun je niet meer reizen zoals je gewend was. Het is wel fijn en gezond om een hobby te blijven uitoefenen en te blijven bewegen. Je zou op zoek kunnen gaan naar een nieuwe tijdsbesteding. Ga op zoek naar iets dat echt bij jou en bij je veranderde situatie past. De kans dat je het volhoudt is dan het grootst.

advertentie MS coaches