Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Multiple Sclerose (MS)
Dit is een algemene afbeelding voor: Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS)

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heb je niet genoeg aan de hulp uit je omgeving en heb je meer ondersteuning nodig. Je kunt hulp of ondersteuning krijgen van zorgverleners. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen noemen we psychosociale zorg.

rene de jager met clientMantelzorg kan een zware taak zijn. Ben je angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heb je door de MS van je naaste andere problemen? Een zorgverlener kan je helpen. Bijvoorbeeld je huisarts. Hij of zij zal vragen om over je klachten te vertellen of om een vragenlijst in te vullen. De antwoorden helpen jou en de zorgverlener om de klachten helder te krijgen. En om te zien of je meer hulp nodig hebt.

De huisarts of een andere zorgverlener kan zelf informatie of praktische adviezen geven. Als je ernstige emotionele klachten hebt die veel invloed hebben op je dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. De zorgverlener verwijst je dan door.

Het kan ook zinvol zijn je klachten te bespreken met de arts van je naaste. Hij of zij wil graag weten hoe de situatie van de patiënt is. Het welzijn van de persoon met MS hangt samen met jouw welzijn als mantelzorger.

Hulp of ondersteuning

Psychosociale zorg bestaat uit hulp waardoor je je leert aanpassen aan een nieuwe situatie. Samen met de hulpverlener kijk je hoe je jouw leven opnieuw kunt inrichten, zodat je tevreden en gelukkig kunt zijn.

ms telefoonZorgverleners geven op verschillende manieren hulp en ondersteuning:

  • Ze luisteren naar je en begeleiden je.
  • Ze helpen je leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld met tips over voeding, beweging en hoe je tijd maakt voor jezelf.
  • Voor mensen die veel moeite hebben hun leven aan te passen aan een nieuwe situatie bestaat er gespecialiseerde hulp. Je leest hier meer over op de pagina ‘Welke zorgverleners kunnen je helpen?’