Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Multiple Sclerose (MS)
Dit is een algemene afbeelding voor: Multiple Sclerose (MS)

Multiple Sclerose (MS)

Welke zorgverleners kunnen je helpen?

Mensen met MS hebben een team van zorgverleners voor de behandeling van hun MS. Dit zijn de neuroloog en MS-verpleegkundige. Maar bijvoorbeeld ook de fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en revalidatiearts. Deze zorgverleners zijn veelal ook opgeleid om psychosociale klachten en psychische problemen te herkennen. Zij kunnen jouw naaste met MS helpen en doorverwijzen als dat nodig is.  

Voor jou als mantelzorger zijn er ook zorgverleners die kunnen helpen als jij psychosociale klachten hebt. Welke zorgverlener bij jou past, hangt af van je voorkeur, het soort klachten en de ernst van de klachten. Op de website Alles over psychosociale zorgverleners vind je meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe je bij hen terecht komt. 

Hieronder lees je welke zorgverleners je kunnen helpen en wat de gebruikelijke route is om bij hen terecht te komen.

De huisarts

doctor 563428 1920Voor de meeste mensen is de huisarts het eerste aanspreekpunt bij psychosociale klachten. Hij of zij luistert naar je en kan tips geven. Samen bepalen jullie wat voor jou het beste is.

Voor andere zorgverleners heb je vaak een doorverwijzing nodig. Wanneer je denkt dat je meer hulp nodig hebt, is het belangrijk dat je dit tegen je huisarts zegt.

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts - geestelijke gezondheidszorg)

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt je om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ je door naar een psycholoog of psychiater. Als je hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kun je dat met je huisarts bespreken.

Psycholoog

Een psycholoog behandelt psychische klachten. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog je helpen om je klachten te verminderen. De huisarts of praktijkondersteuner kan je naar een psycholoog verwijzen.

Sociaal werker zorg / maatschappelijk werker

rene de jager met clientDe sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij jouw dagelijks leven als mantelzorger en bij het verwerken van de MS van je naaste. Bijvoorbeeld als je je zorgen maakt over de situatie thuis of op het werk, of over hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen wanneer je dingen moet regelen, zoals geldzaken. Hij of zij helpt ook bij het aanvragen van andere zorg.

Je kunt vragen om hulp of begeleiding van een sociaal werker / maatschappelijk werker bij de huisarts of bij de gemeente.

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan je helpen als er iets heftigs gebeurt in je leven. Als je te maken krijgt met ziekte of levenseinde, of bij gevoelens van eenzaamheid en schuld. Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden op vragen zoals: ‘Waarom overkomt mij dit?’, ‘Hoe moet het verder?’ en ‘Hoe neem ik afscheid?’.

Geestelijk verzorgers werken soms vanuit een overtuiging. Bijvoorbeeld het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar ook als je niet gelovig bent, kun je bij hen terecht. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Sommige geestelijk verzorgers werken samen met huisartsen of vanuit gezondheidscentra.

Andere zorgverleners

Er zijn nog meer zorgverleners die je kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten. Denk bijvoorbeeld aan een lifestyle coach, bedrijfsarts, psychosomatisch fysio- of oefentherapeut, of seksuoloog.

Voor sommige mensen helpen andere methodes goed, zoals: yoga, mindfulness en acupunctuur.

Wat kost het?

Zorg bij psychosociale klachten kan geld kosten. Met een doorverwijzing betaalt de zorgverzekeraar vaak de kosten of een deel ervan. 

Als je meer wilt weten over kosten voor psychosociale zorg, kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar. Deze geeft antwoord op vragen als:

  • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
  • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de vergoeding te krijgen?
  • Moet je een deel van deze zorg via het eigen risico betalen?

 ms telefoon