Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma

Reuma

Welke zorgverleners kunnen u helpen?

Als u de diagnose reuma krijgt, kunt u met veel verschillende zorgverleners in aanraking komen, die u kunnen ondersteunen of doorverwijzen bij emotionele en sociale klachten bij reuma. Hieronder ziet u een overzicht van mogelijke behandelaars:

 • Huisarts
  De huisarts is uw eerste aanspreekpunt bij klachten van uw reuma en kan doorverwijzen bij emotionele en sociale klachten bij uw ziekte.

 • Medisch specialist, reumaverpleegkundige, verpleegkundig specialist
  Vaak wordt u voor uw reuma doorverwezen naar het ziekenhuis door de huisarts. Deze zorgverleners behandelen uw reuma. Samen met u bespreken ze de meest geschikte behandeling. Deze behandeling bestaat vaak uit medicijnen, maar kan ook aangevuld worden met een doorverwijzing voor bepaalde therapie, zoals fysiotherapie of psychotherapie. Behandelend medische specialisten zijn bijvoorbeeld de reumatoloog, orthopeed, dermatoloog, internist, neuroloog, maag-, darm- & leverarts (MDL-arts) en cardioloog.
 • POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)
  De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt u om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ u door naar een psycholoog of psychiater. Als u hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kunt u dat met uw huisarts bespreken.
 • Sociaal werker zorg / maatschappelijk werker
  De sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij het verwerken van uw ziekte of beperking. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als u zorgen heeft over thuis of werk. En als u zich afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als u dingen moet regelen. Bijvoorbeeld uw geldzaken. Of bij het aanvragen van andere zorg. Als u hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker kunt u terecht bij uw huisarts of bij de gemeente.
 • Geestelijk verzorger
  Een geestelijk verzorger kan u helpen als er in uw leven iets heftigs gebeurt. Als u te maken krijgt met ziekte of het einde van het leven. Of als u moet leren leven met beperkingen en verlies. Maar ook als u gevoelens hebt van eenzaamheid en schuld. Of als u twijfelt over de zin van het leven. Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Bijvoorbeeld op vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ Of: ‘Hoe moet het verder?’. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar ook in uw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.
 • Psycholoog
  Een psycholoog behandelt psychische klachten. U kunt naar een psycholoog als u psychische klachten heeft. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog helpen uw klachten te verminderen. Uw huisarts kan u naar een psycholoog verwijzen.
 • Andere zorgverleners
  Er zijn nog meer zorgverleners, die u kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten, bijvoorbeeld de psychiater, de bedrijfsarts of de seksuoloog.

Wat kost het?
Misschien kost deze zorg u geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Als u meer hierover wilt weten, dan kan uw zorgverzekeraar antwoord geven op de volgende vragen:

 • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
 • Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de vergoeding te krijgen?
 • Moet u het eerste deel van deze zorg via uw eigen risico betalen?