Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma

Reuma

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u meer ondersteuning nodig. U kunt hulp of ondersteuning krijgen van uw eigen of andere zorgverleners. Hulp of ondersteuning bij  psychosociale problemen noemen we psychosociale zorg.

Hulp of ondersteuning
Psychosociale zorg bestaat uit hulp of ondersteuning, waarmee u leert om u aan te passen aan een nieuwe situatie. Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven. Ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden. Ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen, bijvoorbeeld met tips over bewegen en gezond eten. Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen, die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie. Samen kijkt u hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten, zodat u meer tevreden en gelukkig kunt zijn.

Hulp bij uw klachten
Bent u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heeft u als gevolg van uw reuma andere problemen? Uw zorgverlener kan u helpen, bijvoorbeeld uw huisarts of uw reumatoloog of reumaverpleegkundige. Als u in een verpleeghuis of revalidatiecentrum woont, dan kunt u terecht bij de specialist ouderenzorg of bij de revalidatiearts. Hij of zij zal u vragen om over uw klachten te vertellen en/of om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden helpen u en de zorgverlener om uw klachten duidelijk te maken. En om te zien of u meer hulp nodig heeft. Soms geeft de zorgverlener zelf al informatie of praktische adviezen, die u helpen. Als u ernstige emotionele klachten heeft, die veel invloed hebben op uw dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. Uw zorgverlener verwijst u dan door.

Kijk voor meer informatie over zorgverleners op de pagina ‘welke zorgverleners kunnen u helpen?’