Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor volwassenen met een ziekte of beperking
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor volwassenen met een ziekte of beperking

Informatie voor volwassenen met een ziekte of beperking

Medische informatie in duidelijke taal.

Welke zorgverleners kunnen je helpen?

Er zijn verschillende zorgverleners die je kunnen helpen bij psychosociale problemen door ziekte. Hieronder lees je wie dat zijn en welke zorg zij geven.

Welke zorgverlener bij jou past, hangt onder andere af van je voorkeur en van het soort en de ernst van je klachten. In de keuzehulp Alles over psychosociale zorgverleners vind je meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe je daar kunt komen. Samen met je medisch specialist of huisarts kun je dan bepalen welke zorg voor jou het beste is. Voor sommige zorgverleners heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig.

Medisch specialist, verpleegkundige, verpleegkundig specialist

Deze zorgverleners geven je voorlichting en eerste opvang in het ziekenhuis. Ze begeleiden je tijdens en na het ziektetraject en signaleren psychosociale klachten en psychische problemen. Je kunt met hen praten als je voor een consult komt of in het ziekenhuis ligt. Zij kunnen ook met je meedenken over passende zorg buiten het ziekenhuis.
De verpleegkundig specialist of 'nurse practitioner' is een ervaren verpleegkundige met een aanvullende opleiding. Deze kan sommige taken van de arts overnemen.

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt je om een beter beeld van je klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten kan de POH-GGZ je doorverwijzen naar een psycholoog of psychiater. Als je hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kun je dat met je huisarts bespreken.

Sociaal werker zorg / maatschappelijk werker

De sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij het verwerken van je ziekte of beperking. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als je zorgen hebt over thuis of werk. En als je je afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als je dingen moet regelen. Bijvoorbeeld je geldzaken. Of bij het aanvragen van andere zorg. Als je hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker kun je terecht bij je huisarts of bij de gemeente.

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan je helpen als er in jouw leven iets heftigs gebeurt. Bijvoorbeeld als je te maken krijgt met ziekte of het einde van het leven. Of als je moet leren leven met beperkingen en verlies. Maar ook als je gevoelens hebt van eenzaamheid en schuld. Of als je twijfelt over de zin van het leven.

Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Bijvoorbeeld op vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ Of: ‘Hoe moet het verder?’. En: ‘Hoe neem ik afscheid?’

Geestelijk verzorgers werken soms vanuit een overtuiging. Bijvoorbeeld het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar ook als je niet gelovig bent, kun je bij hen terecht. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar ook in jouw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Psycholoog

Een psycholoog behandelt psychische klachten. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog helpen om jouw klachten te verminderen. Je huisarts kan je naar een psycholoog verwijzen. In het ziekenhuis kun je behandeld worden door een medisch psycholoog. Deze kan je ook helpen als je door je psychische problemen ook lichamelijke klachten krijgt. Jouw medisch specialist kan je naar een medisch psycholoog doorverwijzen. In deze korte animatie wordt uitgelegd wat de medisch specialist voor jou kan betekenen.

Andere zorgverleners

Er zijn nog meer zorgverleners die je kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten: bijvoorbeeld de psychiater, bedrijfsarts of seksuoloog.
Voor sommige mensen helpen andere methodes goed. Denk aan yoga, mindfulness en acupunctuur.

Wat kost het?

Misschien kost de zorg bij psychosociale klachten je geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Als je meer hierover wilt weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Deze kan antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
  • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de vergoeding te krijgen?
  • Moet je het eerste deel van deze zorg via je eigen risico betalen?