Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor mensen na een opname op de intensive care
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor mensen na een opname op de intensive care

Informatie voor mensen na een opname op de intensive care

Als gevolg van een ernstige ziekte en een intensive care opname kunnen zowel lichamelijke, als psychische klachten en problemen met de verwerking van informatie ontstaan. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u meer ondersteuning nodig. U kunt hulp of ondersteuning krijgen van zorgverleners. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen noemen we psychosociale zorg.

Bent u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heeft u als gevolg van uw IC opname andere problemen zoals nachtmerries, slapeloosheid en voelt u zich vaak gestrest? Het kan ook zijn dat herinneringen aan de ziekteperiode, IC opname en geluiden gevoelens met heftige lichamelijk of emotionele reacties opwekken zoals: transpireren, hartkloppingen, huilbuien en paniek. De eerste tijd na de intensive care kan dit nog normaal zijn, maar als deze symptomen na een paar weken nog steeds aanwezig zijn, kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Als u problemen of last ervaart in uw dagelijks leven, of uw naasten maken zich zorgen om u, dan is het goed om hulp te vragen. U heeft dan misschien ondersteuning nodig van een deskundige.  PTSS en depressie komen vaak samen voor na een IC opname. PTSS is goed te behandelen, hoe eerder hoe beter. Het is dan ook belangrijk deze PTSS gevoelens te herkennen en daarvoor professionele hulp te zoeken.

Het gevolg van psychosociale problemen kan namelijk zijn dat u lichamelijk niet goed herstelt. Of dat u minder goed voor zichzelf zorgt. Daarom nemen zorgverleners psychosociale problemen serieus

Uw zorgverlener kan u helpen. Bijvoorbeeld uw huisarts. Of, als u in een verpleeghuis of revalidatiecentrum woont, de specialist ouderenzorg of revalidatiearts. Hij of zij zal u vragen over uw klachten te vertellen en/of om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden helpen u en de zorgverlener om uw klachten te verduidelijken. En om te zien of u meer hulp nodig heeft. Soms geeft hij of zij zelf informatie of praktische adviezen. Als u ernstige emotionele klachten heeft die veel invloed hebben op uw dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. Uw zorgverlener verwijst u dan door.

Hulp of ondersteuning
Psychosociale zorg bestaat uit hulp of ondersteuning waarmee u leert u aan te passen aan een nieuwe situatie. Samen kijkt u hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten, zodat u meer tevreden en gelukkig kunt zijn.

Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven:

  • Ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden;
  • Ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld met tips over voeding of over bewegen;
  • Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie.