Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor mensen na een opname op de intensive care
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor mensen na een opname op de intensive care

Informatie voor mensen na een opname op de intensive care

Als gevolg van een ernstige ziekte en een intensive care opname kunnen zowel lichamelijke, als psychische klachten en problemen met de verwerking van informatie ontstaan. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom (PICS) genoemd

Wat is het?

Het doormaken van een ernstige ziekte en een verblijf op de intensive care (IC), kan zorgen voor veel verschillende klachten en problemen. Naast lichamelijke problemen kunnen ook psychische klachten ontstaan. Ook problemen op het gebied van de verwerking van informatie, het geheugen en het praten komen geregeld voor. Deze klachten worden omschreven onder het Post Intensive Care Syndroom, kort omschreven als PICS. Dit kan al tijdens een intensive care behandeling tot uiting komen, zoals de IC-verworven spierzwakte of pas langere tijd na het verlaten van de IC. Niet iedereen hoeft te maken te krijgen met alle klachten die genoemd worden onder PICS. Deze klachten komen bovenop de gevolgen van de onderliggende ziekte die aanleiding gaf tot een IC opname. Het is dus én -én! Voor aanvullende informatie over PICS kunt u het volgende filmpje bekijken.  

Deze informatie gaat over emotionele en sociale problemen na een IC opname en over de hulp die u hiervoor kunt krijgen.

Als iemand door zijn ernstige ziekte en ervaringen op de IC veel last heeft van negatieve gevoelens of emoties dan heeft hij of zij emotionele klachten. U kunt bijvoorbeeld verdrietig zijn door wat u meegemaakt heeft of omdat u bepaalde dingen niet meer kunt. Misschien voelt u zich onzeker, somber, prikkelbaar, boos of machteloos. Sommige mensen piekeren veel over de toekomst door de gevolgen van de ernstige ziekte en IC opname.  

'Ik meet wel 20 keer per dag mijn saturatie omdat ik bang ben weer aan het zuurstof te moeten'

‘Ik kan niet samen met mijn gezin eten, ik word gek van het geluid van het bestek’ 

Daarnaast kan uw ziekte en de doorgemaakte IC opname gevolgen hebben voor de relaties met de mensen om u heen. Uw partner, kinderen, familie, vrienden of collega’s. Of hoe zij met u omgaan. Misschien heeft u minder contact met anderen en voelt u zich eenzaam of moet u eraan wennen dat uw partner of kind voor u zorgt. Het kan ook dat u moeite heeft om in grote groepen mensen te zijn omdat er dan teveel op u afkomt. Als u negatieve gevolgen ervaart in relaties en contacten dan noemen we dit sociale problemen.

Lichaam, emoties en omgeving bepalen samen de gezondheid. Ze beïnvloeden elkaar. Het doormaken van een ernstige ziekte en IC opname kan daarom de oorzaak zijn van psychosociale problemen. Psychosociale problemen is de verzamelterm voor emotionele klachten en sociale problemen. We leggen u uit wat u kunt doen als u hier last van hebt. 

‘Ik doe van alles, maar ik kan er niet van genieten’

Voor iedereen anders
Niet iedereen krijgt psychosociale problemen na een IC opname,  maar het komt regelmatig voor. Het is dan ook niet vreemd als u hier last van heeft. Op welk moment iemand klachten ervaart, kan per persoon verschillen. Ook de klachten zijn heel verschillend en persoonlijk en kunnen pas maanden tot zelfs jaren na het verlaten van de intensive care merkbaar zijn. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er ook een terugval kan optreden, of dat al bestaande klachten erger ervaren worden tussen de 2,5 en 5 jaar. Vaak wordt dan niet meer gedacht dat dit te maken kan hebben met een ernstige ziekte en IC opname.

 

De 3 fases bij een ziekte of beperking

Wie ziek wordt en blijft, of PICS krijgt, gaat over het algemeen door deze 3 fases. Elke fase kent eigen emoties en zowel de ernst als de duur daarvan zijn voor iedereen verschillend: 

1)    Herstelfase

In de herstelfase is de aandacht vooral gericht op beter worden. Men spoort problemen op en probeert ze op te lossen. Uit onderzoek is gebleken dat deze herstelfase bij PICS met name lichamelijk gericht is.

2)    Verwerkingsfase

In deze fase leert men welke beperkingen een IC opname met zich mee brengt. Dit is voor veel mensen confronterend. Dit is de fase waarin mensen vaak moe zijn. Ze hebben veel energie gestoken in de eerste fase. In deze tweede fase ervaren mensen waar hun grenzen liggen. Ook de teleurstellingen en emoties kosten veel kracht, wat gepaard gaat met angst, frustratie en ontmoediging

3)    Aanpassingsfase

De aanpassingsfase is de fase waarin men zich aanpast aan de veranderingen, en zoekt naar nieuwe mogelijkheden. Mensen proberen andere dingen te doen die zij nog wel kunnen. Of leren dit als een deel van hun leven te zien en niet het leven zelf. In deze fase komt er weer energie vrij om te kijken wat er nog wel mogelijk is, ondanks de beperking.

Niet iedereen doorloopt deze fases op dezelfde manier en kunnen gevoelens omslaan in depressieve gevoelens als het aanpassen (even) minder goed lukt. Soms lukt het zonder hulp niet om verder te komen.