Skip to main content

Emotionele en sociale problemen door een huidaandoening

Welke zorgverleners kunnen u helpen?

Er zijn verschillende zorgverleners die helpen bij psychosociale problemen door ziekte. Hieronder kunt u lezen wie dat zijn en welke zorg zij geven.

Welke zorgverlener bij u past, hangt onder andere af van uw voorkeur en van het soort en de ernst van uw klachten. In de informatie-keuzehulp vindt u meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe u daar kunt komen. Samen met uw arts kunt u dan bepalen wat voor u het best is.

Er zijn ook zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het geven van psychosociale hulp aan mensen met huidaandoeningen. U vindt deze zorgverleners op https://www.nvpd.nl/nvpd/psynvpd/

Dermatoloog, verpleegkundige, huidtherapeut

Deze zorgverleners geven u voorlichting en eerste opvang. Ze begeleiden u tijdens en na het ziektetraject en signaleren psychosociale klachten en psychische problemen. U kunt met hen praten als u in het ziekenhuis komt. Zij kunnen ook met u meedenken over passende zorg buiten het ziekenhuis.

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt u om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ u door naar een psycholoog of psychiater. Als u hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kunt u dat met uw huisarts bespreken.

Sociaal werker / maatschappelijk werker

De sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij het verwerken van uw huidaandoening. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als u zorgen hebt over thuis of werk. En als u zich afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als u dingen moet regelen. Bijvoorbeeld uw geldzaken. Of bij het aanvragen van andere zorg. Als u hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker kunt u terecht bij uw huisarts of bij de gemeente.

Psycholoog

Een psycholoog behandelt psychische klachten. U kunt naar een psycholoog als u vrij veel en ernstige psychische klachten heeft. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog helpen uw klachten te verminderen. Uw huisarts kan u naar een psycholoog verwijzen.

Andere zorgverleners

Er zijn nog meer zorgverleners die u kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten: bijvoorbeeld de psychiater, geestelijk verzorger, bedrijfsarts of seksuoloog.

Voor sommige mensen helpen andere methodes goed. Denk aan yoga, mindfulness en acupunctuur.

Wat kost het?

Misschien kost deze zorg u geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Als u meer hierover wilt weten, kan uw zorgverzekeraar antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
  • Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de vergoeding te krijgen?
  • Moet u het eerste deel van deze zorg via uw eigen risico betalen?