Skip to main content

Emotionele en sociale problemen door een huidaandoening

Over deze patiënteninformatie

Het doel van deze patiënteninformatie is om patiënten op een begrijpelijke manier te informeren over de zorg voor emotionele en sociale problemen bij mensen met een ziekte of beperking. In de patiënteninformatie wordt antwoord gegeven op de belangrijkste vragen van patiënten over hun behandeling. Met deze informatie kunnen patiënten zich beter voorbereiden op en meedenken over hun behandeling.

Deze patiënteninformatie is afgeleid van de informatie uit een kwaliteitsstandaard en aangevuld met informatie uit andere bronnen. Een kwaliteitsstandaard is een document voor artsen en andere zorgverleners. Daar staat in hoe zij hun zorg moeten verlenen. Een kwaliteitsstandaard is in vaktaal geschreven.

De patiëntenorganisatie en beroepsorganisatie(s) van medisch specialisten hebben samen gewerkt aan de ontwikkeling van deze patiënteninformatie.