Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale gevolgen van hartfalen bij volwassenen
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale gevolgen van hartfalen bij volwassenen

Emotionele en sociale gevolgen van hartfalen bij volwassenen

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u professionele ondersteuning nodig. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen door zorgverleners noemen we psychosociale zorg. Zij leren u hoe u zich beter kunt aanpassen aan de nieuwe situatie, het leven met hartfalen. Samen kijkt u hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten en beter met de gevolgen van de ziekte kunt omgaan. Zodat u zich meer tevreden en gelukkig kunt voelen. Maakt het hartfalen u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Ervaart u daardoor chronisch stress, durft u nauwelijks nog activiteiten te ondernemen of zijn er vaak conflicten met uw naasten of op uw werk? En lukt het u niet om deze gevoelens te verminderen of situaties te verbeteren? Uw zorgverleners kunnen u helpen. Bijvoorbeeld uw cardioloog, verpleegkundige of maatschappelijk werker. Maar ook uw huisarts. Hij of zij zal u vragen over uw klachten te vertellen. Zij kunnen u informatie en praktische adviezen geven. Mogelijk vraagt uw zorgverlener u om een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt u gevraagd hoe u zich lichamelijk én psychisch voelt en welke klachten u ervaart. Uw antwoorden helpen uzelf en uw zorgverlener om uw klachten te verduidelijken. En om te zien of u meer hulp nodig heeft.

Hulp of ondersteuning

Zorgverleners kunnen u op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven:

  • ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden; ze kunnen ook u en uw naasten voor een gesprek uitnodigen;
  • ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen, bijvoorbeeld met tips over voeding of over bewegen;
  • ze kunnen u doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan het leven met hartfalen.

Naar welke zorgverlener u gaat, hangt af van uw situatie en uw eigen voorkeur. Bespreek met uw arts wat het beste bij u past. Lees hier meer over bij ‘Welke zorgverleners kunnen u helpen?