Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale gevolgen van een oogaandoening
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale gevolgen van een oogaandoening

Emotionele en sociale gevolgen van een oogaandoening

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u meer ondersteuning nodig. U kunt hulp of ondersteuning krijgen van zorgverleners. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen noemen we psychosociale zorg.

Bent u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heeft u als gevolg van uw ziekte of beperking andere problemen? Uw zorgverlener kan u helpen. Bijvoorbeeld uw huisarts. Of, als u in een verpleeghuis of revalidatiecentrum woont, de specialist ouderenzorg of revalidatiearts. Hij of zij zal u vragen over uw klachten te vertellen en/of om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden helpen u en de zorgverlener om uw klachten te verduidelijken. En om te zien of u meer hulp nodig heeft.

Soms geeft hij of zij zelf informatie of praktische adviezen. Als u ernstige emotionele klachten heeft die veel invloed hebben op uw dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. Uw zorgverlener verwijst u dan door.

Hulp of ondersteuning

Psychosociale zorg bestaat uit hulp of ondersteuning waarmee u leert u aan te passen aan een nieuwe situatie. Samen kijkt u hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten, zodat u meer tevreden en gelukkig kunt zijn.

Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven:

  • Ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden;
  • Ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld met tips over bewegen;
  • Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie.