Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma

Reuma

Wat kunt u zelf doen?

Delen van uw ervaringen
Het is misschien lastig om sommige ervaringen en gevoelens te delen met uw naaste, die ziek is. Daarom is het extra belangrijk om ook met andere mensen te praten. Het kan als een opluchting voelen om andere mensen te vertellen, hoe u zich voelt. Vertel bijvoorbeeld aan uw vrienden en familie, hoe het is om mantelzorger te zijn. U zult zien dat uw omgeving u dan ook veel beter gaat begrijpen. Vaak helpt het om te vertellen over uw klachten; over wat u meemaakt en wat u lastig vindt. Maar ook waar u behoefte aan heeft. U zult merken dat uw omgeving u graag wil steunen, maar vaak niet weet hoe. Als u vertelt waar u behoefte aan heeft, kunnen zij u beter helpen. En soms is een luisterend oor en de hulp van uw naasten al voldoende om beter met de problemen om te gaan.

Geef uw eigen grenzen aan
Veel mantelzorgers ervaren het als lastig om ‘nee’ te zeggen. U wilt uw naaste zo veel mogelijk ontzien en alles bieden wat er nodig is. Maar het is belangrijk dat u uzelf niet uit het oog verliest. Zorg dat u vaker ja zegt tegen dingen, waar u zelf behoefte aan heeft. U zult merken, dat het gemakkelijker wordt om uw eigen grenzen te herkennen en bewaken. Ook kunt u uzelf meer de ruimte geven door niet meteen in te gaan op ieder verzoek. Dat is belangrijk, als u het moeilijk vindt om nee te zeggen. Zeg dat u er later op terug komt. Zo geeft u uzelf de ruimte om na te denken over uw beslissing. Kies vervolgens bewust voor ‘ja’ of ‘nee’ als antwoord. Zorg dat u 100% achter uw ‘ja’ staat. En als u ‘nee’ zegt, probeer het daarna ook los te laten. U kunt niet alles doen. Kijk kritisch naar waar uw prioriteiten liggen.

“Door vaker JA tegen je eigen wensen en behoeften te zeggen, erken je je eigen grenzen en beperkingen”.