Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma

Reuma

Hoe weet u of u hulp nodig heeft?

Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Als iemand in uw omgeving te horen krijgt, dat hij/zij reuma heeft, dan kan dit een schok zijn en dit levert ook druk op uzelf op. Ieder mens reageert op een andere manier op tegenslag. De meeste mensen lukt het na een tijdje om de reuma een plek in hun leven te geven. Veel emoties worden minder heftig na een aantal weken of maanden. De meeste mensen passen hun leven aan hun reuma aan, maken nieuwe plannen en pakken activiteiten op. Zo lukt het hen de nieuwe situatie te aanvaarden. De hulp en informatie, die ze van hun arts en hun omgeving krijgen, is voor hen voldoende. U ziet de emoties en het verwerkingsproces van uw naaste en ondersteunt uw naaste, waar mogelijk. Ook u krijgt te maken met emoties en bent daarnaast dag in dag uit bezig met de zorg voor uw naaste, uw partner, kind, ouder of familielid. Dat kan heel belastend zijn en daarom is het ook heel belangrijk om uw eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid goed in de gaten te houden. Dit is belangrijk voor u zelf, maar ook voor uw naaste. Als u stevig in uw schoenen staat, zult u langer in staat zijn uw naaste te ondersteunen.

Nieuw evenwicht vinden
Een belangrijk punt is het vinden van een nieuw evenwicht in uw leven. Vaak ervaart uw naaste kort na de diagnose een schok van emoties. Deze worden na een tijdje minder. Dit kan een aantal weken of een aantal maanden duren. In deze periode heeft u als mantelzorger de mogelijkheid om ook een nieuw evenwicht in uw leven te vinden. U vindt een manier om met de zorg voor uw naaste om te gaan, hoe om te gaan met de gevoelens van uw naaste en met die van uzelf. Pas uw leven aan uw behoefte en die van uw naaste aan. Pak voldoende rust en kijk naar de toekomst. Maak samen plannen voor activiteiten, waar u beiden plezier aan kunt beleven.

Merkt u dat u meer moeite heeft om met de nieuwe situatie om te gaan? Vind u het lastig om uw emoties een plekje te geven? Voelt u zich boos, verdrietig of alleen? Vaak kunt u hulp en informatie krijgen van uw eigen huisarts of de zorgverlener van uw naaste.  

Het is belangrijk om psychosociale problemen serieus te nemen. Het gevolg van langdurige psychosociale klachten kan namelijk zijn, dat u zich ook lichamelijk minder goed gaat voelen en mogelijk ziek wordt. Dit bemoeilijkt de zorg voor uzelf en voor uw naaste. U kunt altijd terecht bij uw eigen huisarts met vragen of klachten. Uw huisarts kan aan de hand van uw verhaal kijken, welke hulp u nodig heeft en u doorverwijzen.

ā€œJarenlang heb ik teveel hooi op mijn vork genomen.ā€

Vervangende zorg
Het is alleen mogelijk om goed voor uw naaste te zorgen, als u deze zorg kunt combineren met andere dingen, die belangrijk zijn in uw leven. Denk hierbij aan werk, een studie, uw gezin en vrienden. Om ervoor te zorgen, dat u naast uw mantelzorg ook aan deze andere zaken aandacht kunt blijven schenken, bestaat er vervangende zorg. Dit wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Zie het niet als falen als u merkt, dat u de zorg voor uw naaste niet alleen kunt dragen. Praat erover met zorgverleners en met uw naaste zelf. Aangeven wat u wel en niet aankunt, zal in de toekomst beter zijn voor uzelf maar ook voor degene waarvoor u zorg draagt. Het delen van zorgtaken kan voor iets meer rust in uw leven zorgen. Dit zal uw geestelijke en lichamelijke gezondheid goed doen. Dit zorgt ervoor dat u sterk in uw schoenen komt te staan en langer de zorg voor uw naaste zult kunnen dragen.

Kijk voor meer informatie over vervangende zorg op https://www.mantelzorg.nl/onderwerpen/vervangende-zorg

Hier kunt u ook vinden welke vormen van vervangende zorg er zijn en hoe u vervangende zorg kunt regelen.

Informatie
Misschien vindt u het lastig om hulp te vragen. Er zijn websites, die u kunnen helpen om inzicht te krijgen in uw eigen gezondheid. Voorbeelden zijn:
https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl
https://mijnpositievegezondheid.nl  
https://watertoedoet.info  
https://reumazorgnederland.nl/reuma-mentale-gezondheid