Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking

Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking

Medische informatie in begrijpelijke taal.

Welke zorgverleners kunnen je helpen?

Er zijn verschillende zorgverleners die helpen bij psychosociale problemen door ziekte. Hieronder kun je lezen wie dat zijn en welke zorg zij geven.

Welke zorgverlener bij jou past, hangt onder andere af van je voorkeur en van het soort en de ernst van je klachten. In de informatie-keuzehulp Alles over psychosociale zorgverleners vind je meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe je daar kunt komen. Samen met je (huis)arts kun je dan bepalen wat voor jou het best is. Voor sommige zorgverleners heb je een verwijzing van je (huis)arts nodig. 

Medisch specialist, verpleegkundige, verpleegkundig specialist

Deze zorgverleners geven jouw naaste voorlichting en eerste opvang. Maar ze kunnen jou ook begeleiden. Ze signaleren psychosociale klachten en psychische problemen. Je kunt met hen praten als jouw naaste in het ziekenhuis ligt. Zij kunnen ook met je meedenken over passende zorg buiten het ziekenhuis.
De verpleegkundig specialist of ‘nurse practitioner’ is een ervaren verpleegkundige met een aanvullende opleiding. Deze kan sommige taken van de arts overnemen.

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt je om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ je door naar een psycholoog of psychiater. Als je hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kun je dat met je huisarts bespreken.

Sociaal werker zorg / maatschappelijk werker

De sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij het verwerken van de ziekte of beperking van uw naaste. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als u zorgen hebt over thuis of werk. En als u zich afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als u dingen moet regelen. Bijvoorbeeld uw geldzaken. Of bij het aanvragen van andere zorg. Als u hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker kunt u terecht bij uw huisarts of bij de gemeente.

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan u helpen als er in uw leven iets heftigs gebeurt. Als u te maken krijgt met ziekte of het einde van het leven. Of als u moet leren leven met beperkingen en verlies, Maar ook als u gevoelens hebt van eenzaamheid en schuld. Of als u twijfelt over de zin van het leven. Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Bijvoorbeeld op vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘Hoe moet het verder?’, en ‘Hoe neem ik afscheid?’.

Geestelijk verzorgers werken soms vanuit een overtuiging. Bijvoorbeeld het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar ook als u niet gelovig bent, kunt u bij hen terecht. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar ook in uw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Psycholoog

Een psycholoog behandelt psychische klachten. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog je helpen om je klachten te verminderen. Je huisarts kan je naar een psycholoog verwijzen.

Andere zorgverleners

Er zijn nog meer zorgverleners die je kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten: bijvoorbeeld de psychiater, bedrijfsarts of seksuoloog.

Voor sommige mensen helpen andere methodes goed. Denk aan yoga, mindfulness en acupunctuur.

Wat kost het?

Misschien kost de zorg bij psychosociale klachten je geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Als je meer hierover wilt weten, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Deze kan  antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
  • Aan welke voorwaarden moet je voldoen om de vergoeding te krijgen?
  • Moet je een deel van deze zorg via je eigen risico betalen?