Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking

Informatie voor naasten van iemand met een ziekte of beperking

Medische informatie in begrijpelijke taal.

Wat zijn de gevolgen voor je dagelijks leven?

Leven met beperkingen

Misschien kun je door de ziekte of beperking van je naaste sommige dingen niet doen. Of niet meer zoals daarvoor. Je leven verandert ook. Als je bijvoorbeeld voor je naaste gaat zorgen. Als je dingen die jullie samen deden niet meer kunt doen. Of als je minder naar je werk kunt. Je voelt zich misschien verantwoordelijk voor het welzijn van je naaste. Je kunt daar verdrietig of boos over zijn.

De mensen om je heen

Een ziekte kan ook invloed hebben op je omgeving. Soms merk je dat de mensen anders met je omgaan. Bijvoorbeeld familie, vrienden en buren. Misschien begrijpt jouw omgeving niet goed waar je mee te maken hebt. Dat je je zorgen maakt om je naaste. Wat het betekent om voor iemand te zorgen. Dan kun je je eenzaam en verdrietig of boos voelen.

Relatie

Als je partner ziek is kan jullie relatie veranderen. Bijvoorbeeld doordat hij of zij altijd de boodschappen of de administratie deed, maar dit niet meer kan. Mogelijk komen hierdoor meer taken bij jou terecht. Je moet hier misschien aan wennen. En je partner moet eraan wennen dat het niet meer op de manier gebeurt die je gewend was.

‘Ik kan niet veel meer verdragen van mijn partner. Ik word heel snel boos, terwijl ze zo goed haar best doet.’

Seksualiteit en intimiteit

De ziekte van een partner kan ervoor zorgen dat seksualiteit en intimiteit veranderen. Bijvoorbeeld door vermoeidheid of stress. Bij sommige ziekten merken mensen dat hun lichaam anders reageert op seksuele prikkels. Of dat de behandeling van de ziekte invloed heeft op seksualiteit. Sommige medicijnen kunnen bijvoorbeeld minder zin in seks of erectieproblemen geven. Als de behoeften van je partner veranderen, heeft dat invloed op jouw beleving van seksualiteit en intimiteit. Ook gevoelens kunnen van invloed zijn op intimiteit of seksualiteit. Bijvoorbeeld als je partner zich onzeker voelt doordat zijn of haar lichaam er anders uitziet dan vóór de ziekte of beperking.

‘Mijn partner heeft door zijn medicijnen geen zin meer in seks. Maar ik heb nog wel behoefte aan intimiteit. Het idee dat ik dat voortaan moet missen vind ik heel moeilijk.'

Werk/hobby’s, geldzaken

Misschien kun je minder werken omdat je voor een naaste zorgt. Een gevolg kan zijn dat je dan minder te besteden hebt. Dat heeft weer invloed op andere mogelijkheden. Je kunt dan bepaalde hobby’s of een sport niet meer uitoefenen of niet meer reizen zoals je gewend was. Ook dat verlies kan voor psychosociale problemen zorgen.

'We zijn er qua inkomen op achteruit gegaan sinds ik thuis ben om voor onze zoon te zorgen.'

'De andere kinderen kunnen daardoor niet meer zomaar naar clubjes en dat doet pijn.'