Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van dialysepatiënten
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten van dialysepatiënten

Informatie voor naasten van dialysepatiënten

Heldere informatie over de psychische, emotionele en sociale klachten die dialyse bij naasten kan veroorzaken, en wat u eraan kunt doen.

Wat is psychosociale zorg?

Hulp van jouw zorgverleners

Misschien heb je niet genoeg aan de hulp van jouw omgeving en heb je meer professionele ondersteuning nodig. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen door zorgverleners noemen we psychosociale zorg. Zij leren je hoe je beter leert omgaan met het leven met een zieke naaste. Je gaat, zelf of samen met je naaste, na hoe je jouw leven opnieuw kunt inrichten en beter met de gevolgen van de dialyse kunt omgaan. Zodat je jezelf meer tevreden en gelukkig kunt voelen.

Maakt het leven met een zieke naaste je angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heb je als gevolg van de dialyse van jouw naaste andere problemen? Jouw zorgverlener kan je helpen. Bijvoorbeeld jouw huisarts. Hij of zij zal je vragen over je klachten te vertellen. Vaak geeft hij of zij zelf informatie of praktische adviezen. Als je ernstige emotionele klachten hebt die veel invloed hebben op jouw dagelijkse leven, kan verdere begeleiding of ondersteuning nodig zijn. Jouw zorgverlener verwijst je dan door.
Het is ook raadzaam om jouw klachten te bespreken met de nefroloog of medisch maatschappelijk werker van jouw naaste. Jouw welzijn hangt immers samen met het welzijn van je naaste.

Hoe jouw zorgverleners je kunnen helpen en ondersteunen

Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven. Ze kunnen naar je luisteren en je begeleiden. Ze kunnen je beter leren omgaan met de beperkingen die je ervaart door de nierziekte van jouw naaste. Bijvoorbeeld met tips over hoe je beter met bepaalde gedachten en emoties kunt omgaan. Of over voeding of bewegen. Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie. Vaak zal jouw huisarts degene zijn die je hiernaar doorverwijst.