Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Als gevolg van de ernstige ziekte en intensive care opname van uw dierbare kunnen psychische klachten ontstaan bij u als naaste. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom - Family (PICS-F) genoemd.

Welke zorgverleners kunnen u helpen?

Er zijn verschillende zorgverleners die helpen bij psychosociale problemen door ziekte. Hieronder kunt u lezen wie dat zijn en welke zorg zij geven.
Welke zorgverlener bij u past, hangt onder andere af van uw voorkeur en van het soort en de ernst van uw klachten. In de informatie-keuzehulp vindt u meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe u daar kunt komen. Samen met uw arts kunt u dan bepalen wat voor u het best is.

Intensivist, medisch specialist, IC verpleegkundige, verpleegkundig specialist,
Deze zorgverleners geven uw naaste voorlichting en eerste opvang. Maar ze begeleiden u ook. Ze signaleren psychosociale klachten en psychische problemen. U kunt met hen praten als uw naaste in het ziekenhuis ligt en na de opname op de intensive care, als u naaste al weer thuis is. Zij kunnen ook met uw meedenken over passende zorg buiten het ziekenhuis.

Vele intensive care afdelingen bieden enige vorm van nazorg aan, zoals een IC nazorgpoli of een terugkomdag. Deze nazorg is bedoeld voor u en uw naasten om te praten over uw ervaringen op de intensive care. Vraag in het opname ziekenhuis van uw naaste naar de mogelijkheden van deze nazorg. Andere vormen van gespecialiseerde IC nazorg zoals een lotgenotendag en IC café, kunt u hier vinden.

PICS-F gespecialiseerde nazorg
Wat van belang is om te weten is dat informatie over PICS-F nog weinig bekend is bij zorgprofessionals buiten ziekenhuizen. U kunt daarom informatie over PICS-F het beste zelf meenemen. Op de website van IC Connect en FCIC vind u allerlei relevante informatie over PICS-F. De folders over PICS-F zijn hier te bestellen.

POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)
De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt u om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ u door naar een psycholoog of psychiater. Als u hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kunt u dat met uw huisarts bespreken.

Sociaal werker zorg / maatschappelijk werker
De sociaal werker of maatschappelijk werker kan helpen bij het verwerken van de ziekte of beperking van uw naaste. Hij of zij helpt bij angst of verdriet. Als u zorgen hebt over thuis of werk. En als u zich afvraagt hoe het nu verder moet. Ook kan de sociaal werker of maatschappelijk werker helpen als u dingen moet regelen. Bijvoorbeeld uw geldzaken. Of bij het aanvragen van andere zorg. Als u hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker kunt u terecht bij uw huisarts of bij de gemeente.

Geestelijk verzorger
Een geestelijk verzorger kan u helpen als er in uw leven iets heftigs gebeurt. Als u te maken krijgt met ziekte of het einde van het leven. Of als u moet leren leven met beperkingen en verlies. Maar ook als u gevoelens hebt van eenzaamheid en schuld. Of als u twijfelt over de zin van het leven. Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Bijvoorbeeld op vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘Hoe moet het verder?’, en ‘Hoe neem ik afscheid?’.
Geestelijk verzorgers werken soms vanuit een overtuiging. Bijvoorbeeld het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar ook als u niet gelovig bent, kunt u bij hen terecht. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar ook in uw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Psycholoog
Een psycholoog behandelt psychische klachten. U kunt naar een psycholoog als uw psychische klachten zo ernstig zijn dat u niet meer normaal kan functioneren. Door midden van gesprekken en opdrachten kan de psycholoog u helpen om uw klachten te verminderen. Uw huisarts kan u naar een psycholoog verwijzen.

Andere zorgverleners
Er zijn nog meer zorgverleners die u kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten: bijvoorbeeld de psychiater, bedrijfsarts, counsellor of seksuoloog.
Voor sommige mensen helpen andere methodes goed. Denk aan yoga, mindfulness, acupunctuur.  Als uw partner na een IC opname verder gaat herstellen in een revalidatiecentrum, kunt u mogelijk hulp krijgen van veel verschillende disciplines tegelijkertijd. Ook voor u als naaste zullen er psychologen, en maatschappelijk werkers klaar staan die u kunnen helpen om te leren leven in de nieuwe omstandigheden. 

Wat kost het?
Misschien kost de zorg u geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten.
Als u meer hierover wilt weten, kan uw zorgverzekeraar antwoord geven op de volgende vragen:

  • Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar?
  • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om de vergoeding te krijgen?
  • Moet ik het eerste deel van deze zorg via mijn eigen risico betalen?