Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care
Dit is een algemene afbeelding voor: Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Informatie voor naasten na een opname van uw dierbare op de intensive care

Als gevolg van de ernstige ziekte en intensive care opname van uw dierbare kunnen psychische klachten ontstaan bij u als naaste. Dit wordt het Post Intensive Care Syndroom - Family (PICS-F) genoemd.

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u meer ondersteuning nodig. U kunt hulp of ondersteuning krijgen van zorgverleners. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen noemen we psychosociale zorg.

Bent u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heeft u als gevolg van de IC opname van uw dierbare andere problemen zoals nachtmerries, slapeloosheid en voelt u zich vaak gestrest? Het kan ook zijn dat herinneringen aan de IC opname gevoelens met heftige lichamelijk of emotionele reacties opwekken zoals: transpireren, hartkloppingen, huilbuien en paniek.  De eerste tijd tijdens en na de intensive care kan dit nog normaal zijn, maar als deze symptomen na een paar weken nog steeds aanwezig zijn, kan er sprake zijn van een posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Als u problemen of last ervaart in uw dagelijks leven, of uw naasten maken zich zorgen om u, dan is het goed om hulp te vragen. U heeft dan misschien ondersteuning nodig van een deskundige.  PTSS, angststoornissen en depressie komen vaak voor na een IC opname van een dierbare. PTSS is goed te behandelen: hoe eerder hoe beter. Het is dan ook belangrijk deze PTSS gevoelens te herkennen en daarvoor professionele hulp te zoeken.

Naasten van dierbaren die op de intensive care of bij een palliatief beleid op de verpleegafdeling of thuis overlijden, kunnen een gestoorde rouwverwerking krijgen. Een normale rouwverwerking kent verschillende fasen: ontkenning, boosheid, het gevecht aangaan, depressie en aanvaarding. Hoe pijnlijk dat proces ook is, na een goed doorlopen rouwverwerking is er berusting over het overlijden van de nabestaande en kan de naaste uiteindelijk weer door met zijn eigen leven. Bij een verstoorde rouwverwerking komt men niet toe aan dit noodzakelijke rouwproces om het overlijden van de dierbare te kunnen aanvaarden. De herinneringen aan de periode op de intensive care, aan de angst en stress, de ernstige ziekte, de pijn en het lijden van de dierbare die uiteindelijk is overleden hebben de overhand boven de dierbare herinneringen aan de naasten en het verdriet dat zo nodig is om het overlijden te kunnen accepteren. Hierdoor kan de naaste niet toekomen aan een normale rouwverwerking en kan hij zelfs gezondheidsproblemen krijgen,

Het gevolg van psychosociale problemen kan namelijk zijn dat u lichamelijk klachten gaat ontwikkelen. Of dat u minder goed voor zichzelf zorgt.

Daarom nemen zorgverleners psychosociale problemen serieus
Uw zorgverlener kan u helpen. Bijvoorbeeld uw huisarts. Hij of zij zal u vragen over uw klachten te vertellen en/of om een vragenlijst in te vullen. Uw antwoorden helpen u en de zorgverlener om uw klachten te verduidelijken. En om de zien of u meer hulp nodig heeft.
Soms geeft hij of zij zelf informatie of praktische adviezen. Als u ernstige emotionele klachten heeft die veel invloed hebben op uw dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. Uw zorgverlener verwijst u dan door.
Het is ook raadzaam om uw klachten te bespreken met de arts van uw naaste. Hij of zij wil graag weten hoe de situatie van de patiƫnt is. Uw welzijn hangt immers samen met het welzijn van uw naaste.

Hulp of ondersteuning
Psychosociale zorg bestaat uit hulp of ondersteuning waarmee u leert u aan te passen aan een nieuwe situatie. Samen kijkt u hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten, zodat u meer tevreden en gelukkig kunt zijn.

Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven:
Ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden. Ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld met tips over voeding of over bewegen. Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie.