Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten

Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten

Welke zorgverleners kunnen u helpen?

Er zijn verschillende zorgverleners die helpen bij psychosociale problemen door een ziekte als hartfalen van een naaste. Hieronder kunt u lezen wie dat zijn en welke zorg zij geven. Welke zorgverlener bij u past, hangt onder andere af van uw voorkeur en van het soort en de ernst van uw klachten. In de informatie-keuzehulp vindt u meer informatie over de verschillende zorgverleners en hoe u daar kunt komen. Samen met uw (huis)arts kunt u dan bepalen wat voor u het best is.

Wanneer uw dierbare deelneemt aan een revalidatieprogramma, ga dan naar de begeleidend arts, verpleegkundige of maatschappelijk werker van het revalidatiecentrum als u psychosociale problemen heeft.

Cardioloog, verpleegkundige, verpleegkundig specialist

Deze zorgverleners geven uw naaste voorlichting en eerste opvang. Maar ze kunnen u ook begeleiden. Ze signaleren psychosociale klachten en psychische problemen. U kunt met hen praten en zij kunnen met u meedenken over passende hulp en zorg thuis.

 POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg)

De POH-GGZ werkt in de huisartsenpraktijk. Hij of zij helpt u om een beter beeld van de klachten te krijgen en biedt begeleiding en behandeling. Bij ernstige of ingewikkelde psychische klachten verwijst de POH-GGZ u door naar een psycholoog of psychiater. Als u hulp of begeleiding wilt van een POH-GGZ kunt u dat met uw huisarts bespreken.

Medisch maatschappelijk werker

Gedurende de behandeling in het ziekenhuis en het revalidatietraject is het mogelijk te praten met een medisch maatschappelijk werker. U kunt als naaste ook bij hem of haar terecht met vragen over de gevolgen van het hartfalen voor uw psychische, relationele, sociale en maatschappelijk situatie. Denk aan vragen als:

  • Wat zijn de gevolgen van het hartfalen van mijn naaste voor mijn eigen emotioneel welzijn, relaties, gezin, werk, financiën en maatschappelijke bezigheden?
  • Welke praktische problemen kan ik thuis verwachten door de beperkingen van het hartfalen van mijn naaste?
  • Waar kan ik terecht voor voorlichting over relevante sociale wetgeving en sociale instanties?
  • Bij welke andere hulpverleners op sociaal en psychisch vlak kan ik terecht als mijn problemen om een meer specialistische aanpak vragen?

Geestelijk verzorger

Een geestelijk verzorger kan u helpen als er in uw leven iets heftigs gebeurt. Als u te maken krijgt met ziekte of het einde van het leven. Of als u moet leren leven met beperkingen en verlies. Maar ook als u gevoelens hebt van eenzaamheid en schuld. Of als u twijfelt over de zin van het leven. Een geestelijk verzorger luistert en helpt bij het zoeken naar antwoorden. Bijvoorbeeld op vragen als: ‘Waarom overkomt mij dit?’ of ‘Hoe moet het verder?’ en ‘Hoe neem ik afscheid?’. Geestelijk verzorgers werken soms vanuit een overtuiging. Bijvoorbeeld het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar ook als u niet gelovig bent, kunt u bij hen terecht. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar ook in uw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Sociaal werker zorg

De sociaal werker biedt begeleiding bij het verwerken van de gevolgen van de ziekte van uw dierbare. Hij of zij helpt bij angst of verdriet, zorgen over thuis, werk en hoe het nu verder moet. Daarnaast biedt de sociaal werker hulp bij praktische zaken. Hij of zij kan bijvoorbeeld andere zorg inschakelen of ondersteunen bij uw geldzaken. Ga naar uw huisarts of gemeente als u hulp of begeleiding wilt van een sociaal werker.

Psycholoog

Een psycholoog behandelt psychische klachten. U kunt naar een psycholoog als u vrij veel en ernstige psychische klachten heeft. Met gesprekken en opdrachten kan de psycholoog helpen uw klachten te verminderen. Uw huisarts kan u naar een psycholoog verwijzen. Via het sociaal wijkteam in uw buurt kunt u ook naar een psycholoog verwezen worden.

Andere zorgverleners

Er zijn nog meer zorgverleners die u kunnen ondersteunen bij emotionele en sociale klachten: bijvoorbeeld de psychiater, geestelijk verzorger, bedrijfsarts of seksuoloog. Voor sommige mensen helpen andere methodes goed. Denk aan yoga, mindfulness en acupunctuur.

Wat kost het?

Misschien kost deze zorg u geld, maar mogelijk betaalt de zorgverzekeraar een deel van de kosten. Als u meer hierover wilt weten, kan uw zorgverzekeraar antwoord geven op de volgende vragen:

- Welke zorg vergoedt de zorgverzekeraar en tot welk bedrag (per jaar, per consult)?

- Aan welke voorwaarden moet u voldoen om de vergoeding te krijgen?

- Moet u een deel van deze zorg zelf betalen uit uw eigen risico?