Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten
Dit is een algemene afbeelding voor: Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten

Emotionele en sociale klachten door hartfalen bij naasten

Wat is psychosociale zorg?

Misschien heeft u niet genoeg aan de hulp van uw omgeving en heeft u meer professionele ondersteuning nodig. Hulp of ondersteuning bij psychosociale problemen door zorgverleners noemen we psychosociale zorg. Zij leren u hoe u zich beter kunt aanpassen aan het leven met een zieke naaste. U gaat, zelf of samen met uw naaste, na hoe u uw leven opnieuw kunt inrichten en beter met de gevolgen van het hartfalen kunt omgaan. Zodat u zich meer ontspannen, tevreden en gelukkig kunt voelen.

Maakt het leven met een naaste met hartfalen u angstig, somber, prikkelbaar of onzeker? Of heeft u als gevolg van het hartfalen van uw naaste andere problemen? Uw huisarts of andere zorgverlener kan u helpen. Hij of zij zal u vragen over uw klachten te vertellen. Uw antwoorden helpen u en uw zorgverlener om uw klachten te verduidelijken. En om de zien of u meer hulp nodig heeft. Soms heeft u genoeg aan informatie of praktische adviezen. Als u ernstige emotionele klachten heeft die veel invloed hebben op uw dagelijkse leven, kan verder onderzoek nodig zijn. Uw huisarts verwijst u dan door. Het is ook raadzaam om uw klachten te bespreken met de cardioloog of medisch maatschappelijk werker van uw naaste. Uw welzijn hangt immers samen met het welzijn van uw zieke naaste.

Hulp of ondersteuning

Zorgverleners kunnen op verschillende manieren hulp en ondersteuning geven. Ze kunnen naar u luisteren en u begeleiden. Ze kunnen u helpen uw leefstijl aan te passen. Bijvoorbeeld met tips over voeding of bewegen. Daarnaast bestaat er meer gespecialiseerde hulp. Deze hulp is voor mensen die veel problemen hebben om hun leven aan te passen aan de nieuwe situatie. Vaak zal uw huisarts degene zijn die u hiernaar doorverwijst. Naar welke zorgverlener u gaat, hangt af van uw situatie en uw eigen voorkeur. Bespreek met uw arts wat het beste bij u past. Lees hier meer over bij ‘Welke zorgverleners kunnen u helpen?