Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Rotgevoelens door ziekte
Dit is een algemene afbeelding voor: Rotgevoelens door ziekte

Rotgevoelens door ziekte

Medische informatie in begrijpelijke taal

Welke zorgverleners kunnen je helpen?

Voor hulp of steun bij emotionele en sociale problemen kun je naar verschillende soorten zorgverleners. Maar naar wie moet je gaan? De antwoorden op de vragen hieronder bepalen welke zorgverlener bij je past.

 1. Wat heb jij nodig?
  Heb je vragen en heb je informatie nodig? Of heb je iemand nodig die naar je luistert? Of die je helpt dingen te veranderen?
 1. Wat voor klachten heb je?
  Heb je moeite met wennen aan het leven met de ziekte? Of heb je vooral problemen met het omgaan met anderen?
 1. Hoe ernstig zijn je klachten?
  Heb je één ding waar je moeite mee hebt, bijvoorbeeld gezond eten? Of heb je meerdere klachten die ervoor zorgen dat niet meer meedoen met het dagelijks leven? Ben je bijvoorbeeld zo angstig dat je niet meer naar school of het ziekenhuis durft, of ben je behalve bang ook heel verdrietig en somber? Raak je het contact met je vrienden kwijt? Of pieker je veel en eet en slaap je daardoor slecht?
 1. Wat wil je zelf?
  De ene zorgverlener past beter bij je dan de andere.
  Ben je bijvoorbeeld gelovig? Wil je de hulp in het ziekenhuis of in de buurt via de huisarts? Liever een man of een vrouw?
  Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je zorgverlener.

Welke zorgverleners zijn er?

Dokter, medisch specialist, (kinder)arts, (kinder)verpleegkundige, verpleegkundig specialist.

De medisch specialist, (kinder)arts, (kinder)verpleegkundige en verpleegkundig specialist werken in het ziekenhuis. Zij geven je informatie over emotionele en sociale problemen door ziekte. Zij houden in de gaten of je emotionele of sociale klachten krijgt.

Praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

De POH-GGZ is iemand die werkt in de praktijk van je huisarts. Hij of zij kan deze dingen doen:

 • Helpen om te bepalen welke klachten je hebt.
 • Je steunen door naar je te luisteren en tips te geven.
 • Als je veel of ernstige klachten hebt, de weg wijzen naar zorgverleners die je daarbij helpen.

Maatschappelijk werker / sociaal werker zorg /schoolmaatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan je helpen om te wennen aan de ziekte. Hij of zij helpt je een nieuw evenwicht te vinden. Bijvoorbeeld door met jou kijken wat je nodig hebt om met je ziekte en je omgeving om te gaan. Hij of zij weet ook welke andere zorgverleners er zijn die iets voor jou zouden kunnen betekenen. Maatschappelijk werkers vind je in het ziekenhuis maar ook in je woonplaats. En soms is er op school ook schoolmaatschappelijk werk.

‘Ik had het gevoel dat mijn klasgenoten er niets van begrepen. De ene dag was ik ziek. De andere dag gewoon op school. De maatschappelijk werker heeft me toen geholpen. Samen met haar heb ik een spreekbeurt gemaakt. Daardoor weet mijn klas nu wat mijn ziekte is en wat ik wel en niet kan.’

Geestelijk verzorger

Met een geestelijk verzorger kun je praten over vragen als: Waarom ben ik ziek geworden? Wat moet ik nu met mijn leven? Wat heeft het leven voor zin? Een geestelijk verzorger werkt soms vanuit een geloof, zoals het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar je kunt ook bij hen terecht als je zelf niet gelovig bent.Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Maar ook in jouw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Kinderpsycholoog

Een kinderpsycholoog weet veel  van emotionele en sociale klachten. De kinderpsycholoog helpt je om je klachten te verminderen. Meestal heb je meerdere gesprekken.. In die gesprekken bekijk je wat je klachten precies zijn en praat je daarover verder. Soms krijg je ook opdrachten mee voor thuis. Kinderpsychologen werken in ziekenhuizen en ander zorgorganisaties. Maar ook in jouw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Kinderpsychiater

Een kinderpsychiater is er voor kinderen die ernstige klachten hebben door hun ziekte. Hij of zij weet veel over hoe lichaam en gevoel invloed hebben op elkaar. Vaak heb je meer gesprekken. En als het nodig is, krijg je ook medicijnen.

Andere zorgverleners

Er zijn nog allerlei andere zorgverleners die kunnen helpen bij emotionele en sociale klachten. Sommige kinderen vinden het fijn om te leren ontspannen met behulp van yoga of mindfulness. Of ze leren met hun ziekte omgaan door toneel te spelen, muziek te maken of te knutselen.