Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Rotgevoelens door mijn ogen
Dit is een algemene afbeelding voor: Rotgevoelens door mijn ogen

Rotgevoelens door mijn ogen

Maar het zijn wel míjn ogen

Welke zorgverleners kunnen je helpen?

Voor hulp of steun bij emotionele en sociale problemen kun je naar verschillende soorten zorgverleners. Maar naar wie moet je gaan? De antwoorden op de vragen hieronder bepalen welke zorgverlener bij je past.

 1. Wat heb jij nodig?
  Heb je vragen en heb je informatie nodig? Of heb je iemand nodig die naar je luistert? Of die je helpt dingen te veranderen?
 1. Wat voor klachten heb je?
  Heb je moeite met wennen aan het leven met je oogprobleem? Of heb je vooral problemen met het omgaan met anderen?
 1. Hoe ernstig zijn je klachten?
  Heb je één ding waar je moeite mee hebt, bijvoorbeeld fietsen? Of heb je meerdere klachten die ervoor zorgen dat je niet meer kunt meedoen met het dagelijks leven? Ben je bijvoorbeeld zo angstig dat je niet meer naar school of de oogarts durft. Of ben je behalve bang ook heel verdrietig en somber? Raak je het contact met je vrienden kwijt? Of pieker je veel en eet en slaap je daardoor slecht?
 1. Wat wil je zelf?
  De ene zorgverlener past beter bij je dan de andere. Wil je de hulp in het ziekenhuis of in de buurt via de huisarts? Liever een man of een vrouw? Ben je bijvoorbeeld gelovig?
  Het is belangrijk dat je je goed voelt bij je zorgverlener.

Welke zorgverleners zijn er?

Dokter (huisarts), oogarts in een gewoon ziekenhuis, oogarts of orbitaspecialist in een academisch ziekenhuis, orthoptist, optometrist, ocularist, verpleegkundig specialist op het gebied van oogheelkunde, ambulant begeleider van Visio of Bartiméus, kinder- of jeugdarts.

De oogarts, orbitaspecialist en verpleegkundig specialist op het gebied van oogheelkunde werken in het ziekenhuis. De optometrist, orthoptist en ocularist (voor kunstogen) werken soms in het ziekenhuis en soms niet. De oogarts houdt – als het goed is – in de gaten of je emotionele of sociale klachten krijgt. Hij of zij kan je ook verwijzen naar een hulpverlener.

De opticien werkt in een optiekzaak. Daar kun je terecht voor een nieuwe bril of contactlenzen. In een optiekzaak kom je vaak ook een optometrist tegen.

De ambulant begeleider van Visio of Bartiméus komt bij jou thuis of op school. Je leerkracht, ouders en/of jijzelf praten met hem of haar over hoe het met je gaat. Samen bekijken jullie of je extra hulp nodig hebt, en zo ja, wat voor hulp. Zij houden ook in de gaten of je sociale of emotionele klachten krijgt. Zij kunnen samen met jou bekijken wat jullie hieraan kunnen doen.

Praktijkondersteuner huisarts – geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ)

De POH-GGZ is iemand die werkt in de praktijk van je huisarts. Hij of zij kan deze dingen doen:

 • Helpen om te bepalen welke klachten je hebt.
 • Je steunen door naar je te luisteren en tips te geven.
 • Als je veel of ernstige klachten hebt, de weg wijzen naar zorgverleners die je daarbij helpen.

Maatschappelijk werker / sociaal werker zorg / schoolmaatschappelijk werker

De maatschappelijk werker kan je helpen om te wennen aan de ziekte. Hij of zij helpt je een nieuw evenwicht te vinden. Bijvoorbeeld door met jou te kijken wat je nodig hebt om met je ziekte en je omgeving om te gaan. Hij of zij weet ook welke andere zorgverleners er zijn die iets voor jou zouden kunnen betekenen. Maatschappelijk werkers vind je in het ziekenhuis, bij Visio of Bartiméus, maar ook in je woonplaats. En soms is er op school ook schoolmaatschappelijk werk.

“Ik had het gevoel dat mijn klasgenoten er niets van begrepen. De ene keer stond ik aan de kant met gym. De andere keer deed ik gewoon mee. De maatschappelijk werker heeft me toen geholpen. Samen met haar heb ik een spreekbeurt gemaakt. Daardoor weet mijn klas nu wat mijn oogprobleem inhoudt en wat ik wel en niet kan.”

Geestelijk verzorger

Met een geestelijk verzorger kun je praten over vragen als: Waarom heb ik iets aan mijn ogen gekregen? Wat moet ik nu met mijn leven? Wat heeft het leven voor zin? Een geestelijk verzorger werkt soms vanuit een geloof, zoals het christelijke, islamitische of joodse geloof. Maar je kunt ook bij hen terecht als je zelf niet gelovig bent. Geestelijk verzorgers werken in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Maar ook in jouw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Kinderpsycholoog

Jongen zit op de bank, hij is in gesprek met een man tegenover hemEen kinderpsycholoog weet veel van emotionele en sociale klachten. De kinderpsycholoog helpt je om je klachten te verminderen. Meestal heb je meerdere gesprekken. In die gesprekken bekijk je wat je klachten precies zijn en praat je daarover verder. Soms krijg je ook oefeningen mee voor thuis. Kinderpsychologen werken bij Visio en Bartiméus, in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties. Maar ook in jouw eigen omgeving. Daar werken zij vaak samen met huisartsen.

Kinderpsychiater

Een kinderpsychiater is er voor kinderen die ernstige klachten hebben door hun ziekte. Hij of zij weet veel over hoe lichaam en gevoel invloed hebben op elkaar. Vaak heb je meer gesprekken. En als het nodig is, krijg je ook medicijnen.

Andere zorgverleners

Er zijn nog allerlei andere zorgverleners die kunnen helpen bij emotionele en sociale klachten. Sommige kinderen vinden het fijn om te leren ontspannen met behulp van yoga of mindfulness. Of ze leren met hun ziekte omgaan door toneel te spelen, muziek te maken of te knutselen.