Skip to main content
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma
Dit is een algemene afbeelding voor: Reuma

Reuma

Wil je meer weten?

Vragenlijsten: hoe gaat het met je?

Deze kun je samen met je ouders of alleen doornemen.

https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief, dat laat zien waar goede zorg om draait. Door de online vragenlijst in te vullen, breng je in beeld wat voor jou belangrijk is. De vragen gaan over jouw persoonlijke situatie, je mogelijkheden en beperkingen. Hoe je je gezondheid ervaart en hoe je de zorg om je heen waardeert. Een initiatief van Patiëntenfederatie Nederland.

https://mijnpositievegezondheid.nl
Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. Kun je je bijvoorbeeld voldoende zelfstandig redden? Voel je je gelukkig of misschien juist alleen? Het invullen van de vragenlijst Positieve Gezondheid helpt je kiezen en bespreken wat voor jou belangrijk is. Een initiatief van het Institute for Positive Health.

https://watertoedoet.info 
Wat er toe doet, helpt je duidelijk te maken, wat voor jou belangrijk is in je leven. Dat doe je door vier vragen te beantwoorden. Een initiatief van de Harteraad, maar de vragenlijst is niet alleen gericht op mensen met een hart- of vaataandoening.

Nuttige websites

https://www.jadokterneedokter.nl
Wie beslist er eigenlijk wat het beste voor je is als je ziek bent? Moet er rekening worden gehouden met jouw mening? Knappe koppen hebben een speciale wet gemaakt, de WGBO, waarin dat allemaal wordt geregeld. In die wet staat dat je altijd recht hebt op INFORMATIE en dat de dokter voor elk onderzoek en voor elke behandeling TOESTEMMING moet vragen. Of alleen je ouders toestemming moeten geven, jullie samen of alleen jij hangt van je leeftijd af.

https://mirro.nl
De modules op deze website geven informatie en tips om beter om te leren gaan met een chronische aandoening, zoals reuma. Deze modules helpen om je ziekte een plekje te geven en hoe je positief in het leven kunt staan. Vindt je het bijvoorbeeld lastig om je zorgen met je omgeving te delen? Pieker je veel? Je betaalt €9,95 om 1 jaar lang onbeperkt een module te kunnen volgen. Een initiatief van St. Mirro.

https://mentaalvitaal.nl
Mentaal Vitaal is er als je meer wilt weten over mentale gezondheid en er zelf mee aan de slag wil. Je vindt er informatie, mentale fitness tips & oefeningen, online cursussen & therapie en verwijzing naar hulp. Deze website is er ook als je geen ziekte of beperking hebt, bijvoorbeeld als je last hebt van angst, piekeren, slaapproblemen, somberheid, stress of verdriet. Er zijn specifieke tools te vinden, gericht op deze thema’s. De meeste tools zijn gratis toegankelijk, sommige tools en therapieën kosten geld. Een initiatief van het Trimbos instituut.

https://snelbeterinjevel.nl
Snelbeterinjevel.nl geeft 3 gratis online trainingen om te werken aan je slaap-, pieker- en stressklachten. De trainingen kun je zelfstandig volgen. Er is geen begeleiding. Een training bestaat uit praktische oefeningen, die kunnen helpen om je klacht te verminderen. Je kiest zelf welke oefeningen je eerst doet en wanneer je ze doet. Een initiatief van het Trimbos instituut.

https://reumazorgnederland.nl/jeugdreuma
https://reumazorgnederland.nl/reuma-mentale-gezondheid
Hier vind je informatie over jeugdreuma, over mentale gezondheid en een filmpje met mindfulness oefeningen. Een initiatief van de Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland.

Hulp regelen via de gemeente

https://regelhulp.nl
Je kunt met je ouders bij de gemeente terecht voor hulp als je een ziekte of beperking hebt. In veel gemeenten is dat een Wmo-loket, een (sociaal) wijkteam en/of een jeugdteam. Een initiatief van de Rijksoverheid.